Hvor stort er markedet og hvor bærer det hen?

I 2020 regner vi med at det bare i Norge vil være over en halv million ladbare biler, og i Europa vil det være rundt 1,9 millioner. Går man videre, regner vi med at det i 2030 vil være rundt 1,9 millioner ladbare biler i Norge, og godt over 6,3 millioner i Europa i 2030. Kina og USA er også i en enorm vekst og utgjør allerede den største andelen av ladbare biler i verden, mye tyder derfor på at fremtiden er elektrisk. Er du enig? 

 

Hva betyr egentlig elektrifiseringen?

Det er flere debatter som pågår i dag, blant annet om hvor mye mer klimavennlig elbilen egentlig er? Hvis vi skal sette ting i perspektiv så er vel det å produsere biler og transportere dem til alle kanter av verden ganske miljøfiendtlig i seg selv, så elektrifiseringen av transporten handler vel kanskje mer om å flytte forurensingen ut av byene, til områder hvor du faktisk har, eller hvor du kan få kontroll på den på et vis i form av filtere og andre produksjonsmetoder. Det å kjøre elbil vil kanskje også bety en større grad av frihet etter hvert som rekkevidden og antall lademuligheter øker (nei, ikke i dag). I tillegg åpner det for en hel del muligheter for å spare penger, og ikke minst for å tjene penger.

Nå dannes det plutselig et helt nytt økosystem og masse spennende muligheter, spesielt for oss i Norge, nettopp på grunn av den enorme veksten i antall elbiler de siste årene. Vi i easee er i hvert fall en av de bedriftene som ønsker å hoppe på denne bølgen, og vi har enorme ambisjoner! Ja, hvis Norge kan bli en av de fremste nasjonene på oljevirksomhet, så hvorfor ikke på lading av elbil? Med den norske kulturen, det norske flagget, og ikke minst det norske folket bak oss, så er alt mulig. Det er vel vikingene et godt historisk eksempel på.

 

Strømnettet sliter?

En annen debatt som pågår er på utfordringene i strømnettet, innføringen av nye AMS målere, og effektbaserte tariffer. Det er nemlig flere og flere som har fått med seg den egentlige meningen bak AMS målerne den siste tiden, og at det fort kan bety en betydelig økning i strømregningen din eller en drastisk reduksjon av komfornivået ditt. En AMS måler er vel egentlig det nærmeste du kommer en bomstasjon i huset ditt.

Finnes det ingen andre løsninger på dette, og hva er egentlig den beste løsningen for å løse et økende behov for elektrisitet? Er det AMS målere? Er det batterier? Solcellepaneler? Er det å bruke elbilen sin batterikapasitet inn i strømnettet ved behov? Nekte elbiler og fortsette med bensin- og dieselbiler?

Vel, for å være helt ærlig så finnes det ikke et fasitsvar på dette, og det er utrolig mye som vil skje i de neste årene fremover. En ting er sikkert, og det er at endring er konstant. Uavhengig av svaret så mener vi i easee at vi vil spille en helt essensiell rolle opp i dette, og vi mener at med vår teknologi, vårt tankesett, våre samarbeidspartnere, og i sammen med det norske folk så vil vi finne den beste løsningen. Løsningen skal gagne det norske folk, både i form av besparelser på strømregningen og skatt, ved å redusere behovet for å oppgradere strømnettet, og dermed redusere behovet for å grave opp de fine gatene våre.

I de aller fleste områder finnes det mer enn nok kapasitet tilgjengelig, og vi i easee vet at det handler mer om hvordan denne energien distribueres og brukes enn om størrelsen på kablene rundt omkring. Norge skal bruke 140 milliarder kroner på å oppgradere strømnettet fremover, og hvis vi klarer å redusere bare en brøkdel av dette, så mener vi selv at vi har lykkes. Hva med å for eksempel flytte 1 milliard av dette beløpet over til velferd, til innovasjon eller andre relevante områder hvor det er et større behov.

Slapp helt av, med deres hjelp vil vi lykkes og vi vil samtidig klare å opprettholde komfortnivået. Vi kan skjønne hvis det høres for godt ut til å være sant, og ja, det vil selvfølgelig ta tid, men det er fullt mulig, og vi er allerede godt i gang.

Stay tuned 😉

 

easee